gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Əməkdaşlığımız genişlənir

04.12.2012

Avrasiya Iqtisadi Munasibətlər təşkilatının missiyasına uyğun işlərə daha bir yenisi əlavə olundu. Azərbaycanın vergi jurlanı ilə EkoAvrasya jurnalı arasında iqtisadi, sosial, mədəni və elmi birgə əməkdaşlıq protokolu imzalandı. Bu əlamətdar hadisəyə dair məlumatları tezliklə izlə...

Ətraflı oxu...

Azərbaycanın «Böyük İqtisadi Ensiklopediya»sı var

23.11.2012

Ölkəmizin elmi-ictimai həyatında mühüm hadisə baş vermişdir. Respublikamızın ən nüfuzlu alim və mütəxəssislərinin cəlb edildiyi 5 cildlik "Böyük İqtisadi Ensiklopediya" bu yaxınlarda işıq üzü görmüşdür. Prof. Elşən Hacızadənin akademik A...

Ətraflı oxu...

AMEA-nın məruzələri çapdan çıxmışdır

21.11.2012

Bu yaxınlarda Azərbaycan Milli Elmlər Alademiyasının məruzələri toplusunun 3-cü cildi çapdan çıxmışdır. Prof. Elşən Hacızadənin “Neft-qaz sektorunun sosial-iqtisadi inkişafa təsirinin təhlili və qiymətləndirilməsi” adlı məqaləsi AMEA-nın akademiki Z.Ə.Səmədzadə tərə...

Ətraflı oxu...

“Azərbaycan vergi jurnalı”nın ingilis dilində ilk xüsusi buraxılışı çapdan çıxmışdır

13.11.2012

Vergilər Nazirliyinin resenziyalı elmi nəşri olan «Azərbaycanın vergi jurnalı»nın ingilis dilində ilk xüsusi buraxılışı çapdan çıxmışdır. Nəşrə iqtisadiyyatın vergi problemlərinə, həmçinin, digər aktual iqtisadi məsələlərə dair...

Ətraflı oxu...

«Azərbaycanın vergi jurnalı» nın dördüncü nömrəsi çapdan çıxmışdır

19.09.2012

Vergilər Nazirliyinin resenziyalı elmi nəşri olan «Azərbaycanın vergi jurnalı»nın 4-cü (iyul-avqust) nömrəsi çapdan çıxmışdır. Jurnalın bu nömrəsində də ənənəvi rubrikalar öz yerini tutur. "Rəsmi" rubrikasında Azərbaycan Respublikasının Prezid...

Ətraflı oxu...