gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Sertifikatlar / «Peşəkar iqtisadi assosiyasiyaların infişafı sahəsində texniki əməkdaşlıq proqramı» seminarı - ABŞ

26.02.2012

 «Peşəkar iqtisadi assosiyasiyaların infişafı sahəsində texniki əməkdaşlıq proramı» seminarı. ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi. (USAID) və Təhsilin inkişafı Akademiyası (AED). Vaşiqton: 11 sentyabr - 2 oktyabr 1999-cu il. Sertifikat - AED/Washington, DC. 2 oktyabr 1999-cu il.