gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Sertifikatlar / «Biznesin praktiki öyrənilməsi və kənd təsərrüfatı» simpoziumu. - Azərbaycan

02.02.2012

«Biznesin praktiki öyrənilməsi və kənd təsərrüfatı» simpoziumu. ABŞ-ın Vətəndaş Tədqiqatları və İnkişaf Fondu (GRDF) ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm Fondunun (ANSF). Bakı: 6-7 iyun 2005-ci il. Sertifikat - GRDF- ANSF/Bakı 7 iyun 2005-cü il.