gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Sertifikatlar / «Ətraf mühit, neft və qaz: Xəzər regionunda texnologiyaların kommersiyalaşması» seminarı. - Azərbaycan

24.02.2012

«Ətraf mühit, neft və qaz: Xəzər regionunda texnologiyaların kommersiyalaşması» seminarı. ABŞ-ın Vətəndaş Tədqiqatları və İnkişaf Fondu (GRDF) ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm Fondunun (ANSF). Bakı: 15-17 mart 2004-cü il. Sertifikat - GRDF- ANSF/Bakı 17 mart 2004-cü il.