gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Tədris proqramları / Mühasibat uçotu nəzəriyyəsi və auditin əsasları üzrə tədris proqramı

28.02.2012

Proqram bakalavr təhsil sistemində ii-01 02 00 «Mühasibat uçotu və audit» ixtisasi üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan RespublikasıTəhsil Nazirinin 11.07.2002-ci il tarixli 759 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurasının «İqtisadiyyat və idarəetmə» bölməsinin 20.05.2002-ci il tarixli 13 saylı protokoluna əsasən çap edilir.

PROQRAMI TƏRTİB ETMİŞDİR: Təfəkkür Universitetinin Iqtisadiyyat və idarəetmə kafedrasinin baş müəllimi, iqtisad elmləri namizədi E.M.Hacizadə

REDAKTOR: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın «Dövlət tənzimlənməsi» kafedrasının müdiri, iqtisad elmləri doktoru, professor H.Allahverdiyev

PROQRAMA RƏY VERMİŞLƏR: Təfəkkür Universitetinin rektoru, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının kafedra müdiri, iqtisad elmləri doktoru M.A.Atakişiyev, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Mühasibat uçotu və audit» kafedrasının müdiri, iqtisad elmləri namizədi, dosent S.M.Səbzəliyev