gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Tədris proqramları / İqtisadi təhlil fənni üzrə tədris proqramı

24.02.2012

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 11.07.2002-ci il tarixli, 759 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurasının «İqtisadiyyat və idarəetmə» bölməsinin 20.05.2002-ci il tarixli 13 saylı protokoluna əsasən çap edilir.

Proqram bakalavr təhsil sistemində ii-01 02 00 «Mühasibat uçotu və audit» ixtisasi üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

REDAKTOR: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor A.Ş.Şəkərəliyev

RESENZENTLƏR: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Statistika» kafedrasının müdiri, iqtisad elmləri doktoru, professor S.M.Yaqubov, ADİU-nun «İqtisadi təhlil və audit» kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri namizədi F.S.Haciyev