gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Metodik vəsaitlər / MAGISTR DISSERTASIYASININ YERINƏ YETIRILMƏSI ÜZRƏ METODIK GÖSTƏRIŞ

10.03.2012

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurasının «İqtisadiyyat» bölməsinin «13» «mart» 2006-cı il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir /protokol №41/

REDAKTOR: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru i.e.d., professor Ş.H.Hacıyev

RƏYÇİLƏR:

  • ADİU-nun «İqtisadi kibernetika» kafedrasının müdiri i.e.d., professor B.I.Musayev
  • Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Magistratura bölməsinin dekanı i.e.n., dosent V.T.Mustafayev

 

Metodik göstəriş magistr proqramının yerinə yetrilməsi tələblərinə uyğun olaraq magistrantlara magistr dissertasiyalarının mövzu seçimini, hazırlıq işlərinin təşkilini, məzmununun işlənilməsini reallaşdırmaq, onun yazılışı və müdafiə olunmasını istiqamətləndirmək məqsədi daşıyır.

Metodik göstəriş magistr dissertasiyasının hazırlanması, təsdiq olunması və müdafiəsi qaydaları haqqında mövcud əsasnamənin tələblərindən irəli gəlir və onun başlıca müddəalarını əks etdirir.

Metodik göstəriş magistrantlar, magistr proqramı və dissertasiya işinin elmi rəhbərləri, resenzentlər, məsləhətçilər və həmçinin özünün elmi yaradıcılıq diapozonunu genişləndirmək istəyində olanlar üçün nəzərdə tutulur.

Magistr dissertasiyasının yerinə yetirilməsi üzrə metodik göstəriş. Magistr dissertasiyasının yerinə yetirilməsi, elmi-tədqiqat və elmi-pedoqoji təcrübələrin təşkilinə dair metodik göstərilər toplusu (H.A.İsrafilovla müştərək) Bakı: «İqtisad Universiteti nəşriyyatı» 2007. 122 c.