gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Metodik vəsaitlər / ELMI-TƏDQIQAT TƏCRÜBƏSININ KEÇIRILMƏSINƏ DAIR METODIK GÖSTƏRIŞ

05.01.2012

Bakı 2004

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurasının «İqtisadiyyat» bölməsinin 5 may 2004-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir /protokol № 19/

METODİK GÖSTƏRİŞİ TƏRTİB ETMİŞDİR: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Sosial-iqtisadi elmi-tədqiqat» laboratoriyasının müdiri, iqtisad elmləri namizədi E.M.Hacizadə

REDAKTOR: AzDİU-nun Elmi işlər üzrə prorektoru, Azərbayjan Respublikasının əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor. A.Ş.Şəkərəliyev

RESENZENTLƏR: Akademik H.F.Sultanov

AzDİU-nun «Elm» şöbəsinin müdiri i.e.n., dosent N.R.Quliyev

AzDİU-nin «İqtisadi informatika və AİS» kafedrasının professor əvəzi i.e.d. R.Ə.Balayev

Metodik göstəriş magistrantların kompetensiallığını artırmaq, yaradıcılıq və elmi dünyagörüşünü real fəaliyyət sferasından götürülən biliklərlə zənginləşdirmək məramını ifadə edərək tədris prosesinin mühüm komponenti - elmi-tədqiqat təcrübəsinin təşkili və reallaşdırılması mexanizmlərində ehtiva olunan ümumiləşdirilmiş proqram sənədi mahiyyəti daşıyır. Müvafiq metodik göstərişdə elmi-tədqiqat təcrübəsinin məqsədi, vəzifələri və təşkilati prinsiplərinin geniş metodoloji şərhi verilir, magistrantların hüquq və öhdəlikləri, onların təjrübi məkanda fəaliyyət dinamikasının prossedur düzümü təqdim olunur.

Milli universitetlərdə elmi-tədqiqat təcrübəsinin səmərəli təşkili və reallaşdırılmasına metodoloci yardım məqsədli mövjud metodik göstəriş, həmçinin elmi-tədqiqat təcrübələri təşkil edən digər analoji təsisatlar üçün də nəzərdə tutulur.