gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Metodik vəsaitlər / SOSIAL SORĞU PROSESININ KEÇIRILMƏSINƏ DAIR METODIK GÖSTƏRIŞ

30.11.2011

Bakı 2003

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurasının «Sosial siyasi elmlər» bölməsinin 03.07.2003-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. /protokol №09/

REDAKTOR: ADİU-nin elmi işlər üzrə prorektoru, Azərbaycan Respublikasının

əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor A.Ş.Şəkərəliyev

RESENZENTLƏR: ADİU-nin «İstehsal vasitələrinin marketinqi» kafedrasının müdiri, i.e.d., professor Ş.Ə.Axudov

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasınının ixtisasartırma və yenidənixtisaslaşma fakültəsinin dekanı, f.e.d., professor Ş.C.Qasımlı

ADİU-nin «Rolitologiya və sosiologiya» kafedrasının dosenti, f.e.n., X.H.Orucov

Metodik göstəriş sosial tədqiqatlara yardım edən sosioloji sorğunun gerçəkləşməsini təlimatlandıran missiyanı ifadə edir. Burada sosioloji sorğünün mahiyyəti, konseptual əsaslarının geniş şərhi verilir, prosesin konseptualizasiyası, sxematizasiyası, planlaşdırılması, kodlaşdırma və emal prossedurları, sorğu anketinin tərtibatı, intervyuyerin treninqi və təlimatlandırması və digər sorğu prossedurları metodik düzümdə təqdim olunur.

Azərbayjan Dövlət İqtisad Universitetinin «Sosial-iqtisadi elmi-tədqiqat» laboratoriyasında aparılan sosial sorğu proseslərinin səmərəli təşkilinə və reallaşdırılmasına metodoloji yardım məqsədli müvafiq metodik göstəriş, həmçinin sosial sferada tədqiqatlar aparan digər təşkilatlar və mütəxəssislər üçün də nəzərdə tutulmuşdur.