gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Metodik vəsaitlər / MAGISTRANTIN ELMI-TƏDQIQAT TƏCRÜBƏSNIN YERINƏ YETIRILMƏSI ÜZRƏ METODIK GÖSTƏRIŞ

30.12.2011

Azərbayсan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurasının «İqtisadiyyat» bölməsinin 18 may 2006-сı il tarixli iсlasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir /protokol № 45/

REDAKTOR: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru i.e.d., professor Ş.H.Hacıyev

RESENZENTLƏR: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin prorektoru i.e.d. Ə.İ.Bayramov

Azərbayсan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin direktoru, i.e.n. V.Ə.Rüstəmov

Metodik göstəriş magistrantlar üçün elmi-tədqiqat təcrübəsinin təşkili və reallaşdırılmasının ən ümumi mexanizmlərini əhatə edən proqram xarakterli metodolji normativ akt mahiyyəti daşıyır. Burada elmi-tədqiqat təcrübəsinin məqsədi, təşkilati prinsipləri, strukturu və tipik prosedur qaydalarının şərhi verilir, təcrübə keçənlərin hüquq və vəzifələri, əsas fəaliyyət öhdəlikləri təsbit olunur.

Elmi-tədqiqat təjürbəsinin təşkili və keçrilməsinə dair mövjud metodik göstəriş Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitetində bütün istiqamətlərdə magistr pilləsi üzrə təhsil alan magistrantlar, onların elmi rəhbərləri, resenzentləri və həmçinin elmi yaradıcılıq fəaliyyətini genişləndirmək istəyən tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, metodik göstəriş Azərbaycan Respublikasının magistr proqramınıı həyata keçirən digər universitetlərində, elmi-tədqiqat institutlarında və elmi mərkəzlərində elmi-tədqiqat təcrübəsinin səmərəli təşkili və reallaşdırılmasına metodoloji yardım məqsədi də daşıyır.

Magistrantın elmi-tədqiqat təcrübəsi. Magistr dissertasiyasının yerinə yetirilməsi, elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübələrin təşkilinə dair metodik göstərişlər toplusu (H.A.İsrafilovla müştərək) Bakı: «İqtisad Universiteti nəşriyyatı» 2007. 122 c