gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Metodik vəsaitlər / ELMI-PEDAQOJI TƏCRÜBƏ (metodik göstəriş)

01.02.2012

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurasının «İqtisadiyyat» bölməsinin 18 may 2006-cı il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir /protokol № 45/

REDAKTOR: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, i.e.d., prof. Ş.H.Hacıyev

RESENZENTLƏR:

  • ADİU-nun Tədris hissəsinin müdiri i.e.n. dos. Ə.M.Mirzəyev
  • Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər kafedrasının müdiri i.e.d., prof. İ.A.Kərimov

 

Elmi-pedaqoji təcrübənin təşkili və keçirilməsinə dair metodik göstəriş Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitetində bütün istiqamətlərdə magistr proqramı üzrə təhsil alan dinləyicilər üçün təyin edilmişdir. Burada magistr hazırlığı pilləsində elmi-pedaqoji təcrübənin məqsəd və vəzifələrinin, təşkilati prinsip və metodoloji yanaşmaların şərhi verilmiş, onun bütün mərhələlərdə reallaşmasının prosedur qaydaları əksini tapmışdır.

Metodik göstəriş magistrantlar, onların elmi rəhbərləri, resenzentləri və həmçinin özünün elmi yaradıcılıq diapozonunu genişləndirənlər üçün nəzərdə tutulur.

Elmi-pedoqoji təcrübə (metodik göstəriş) (H.A.İsrafilovla müştərək) Magistr dissertasiyasının yerinə yetirilməsi, elmi-tədqiqat və elmi-pedoqoji təcrübələrin təşkilinə dair metodik göstərilər toplusu Bakı: «İqtisad Universitet nəşriyyatı» 2007. 122 səh.