gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Metodik vəsaitlər / MAGISTRANTIN REFERATLARININ YERINƏ YETIRILMƏSI ÜZRƏ METODIK TÖVSIYƏ

01.12.2011

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurasının «İqtisadiyyat» bölməsinin 21.07.2009-cu il tarixli iclasının qərarı ilə tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. /protokol №13/

REDAKTOR: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru i.e.d., prof. Ş.H.Hacıyev

RESENZENTLƏR: ADİU-nun «Kommersiya fakültəsinin dekanı» i.e.d., prof. Q.N.Manafov

Bakı Dövlət Universitetinin Magistratura, aspirantura və doktorantura söbəsinin müdiri t.e.n., dos. A.O.Məmmədova

Metodik tövsiyə Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyinin ali təhsil sahəsində normativ sənədləri və həmçinin təhsil prosesinin təşkili və planlaşdırılmasına modul yanaşmanı əks etdirən Boloniya bəyannaməsinin tələbləri əsasında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Magistr Hazırlığı Mərkəzində işlənmişdir.

Magistrantların referat işlərinin məzmun, yerinə yetirilmə və qiymətləndirilmə tələblərinin ümümiləşdirilməsi məqsədi ilə hazırlanmış metodik tövsiyə tədris fənləri müxtəlifliyindən asılı olmayaraq kafedralarda müvafiq vəsaitlərin hazırlanmasının çərçivə sənədi kimi çıxış edir.

Metodik tövsiyə özünün funksionallığı baxımından yalnız təhsilin magistratura sferasını əhatə etmir. Burada referat yazmanın təsbit olunmuş forma genişliyi ondan təhsilin bütün pillələrində istifadə imkanlarını artırır.

Maqistrant referatlarinin yerinə yetirilməsi üzrə metodik tövsiyyə. Maqistrant referatlarinin yerinə yetirilməsi üzrə metodik tövsiyyə. (H.A.İsrafilov və E.R..Bağırzadə ilə müştərək). Bakı: «İqtisad Universitet nəşriyyatı» 2009. 48 səh. 2.8 ç.v.