gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət


ŞANXAY ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI, ŞƏT
ŞAQULİ İNTEQRASİYA OLUNAN ŞİRKƏT (ŞİŞ)
ŞOK TERAPİYASI (İQTİSADİYYATI)
ŞİMALİ ATLANTİKA MÜQAVİLƏSİ TƏŞKİLATI, NATO
ŞİRKƏTİN MƏSLƏHƏTÇİSİ
ŞƏBƏKƏ İQTİSADİYYATINDA İŞTİRAKA HAZIRLIQ İNDEKSİ
ŞƏRQİ AFRİKA BİRLİYİ, EAC
ŞƏRQİ-KARİB DÖVLƏTLƏRİ TƏŞKİLATI - OECS