gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏLƏRİ

(ingiliscə - alternative energy sources - alternativ enerji mənbələri) külək enerjisi, günəş enerjisi, alternativ hidroenerji (qabarma və çəkilmə, dalğa), yerin dərinliyinin istiliyi, geotermal enerji, hidrogen enerji, bioenerji, bölüşdürülmüş enerji istehsalı (daxili ehtiyaclar üçün yaradılan elektrik enerjisin qalıq hissəsinin ümumi xəttə verilməsi), kosmik enerji (fotoelektrik elementlərin Yer orbitindən mikrodalğa şüalanması formasında ötrürdüyü enerji) və s. qeyri-ənənəvi enerji mənbləri.