gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AQRESSİV QİYMƏTLİ KAĞIZLAR

fond bazarının müşahidə edilən konyekturu, meyl və proqnozları ilə kursu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişən səhm, istiqraz və digər formada olan qiymətli kağızlar. Belə qiymətli kagızlar bir qayda olaraq geniş həcmli mənfəətin əldə edilməsi məqsədi ilə alınır. Bununla belə, kursun artıb və azalması ilə onların alışı böyük risklərdən keçir.