gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AQRAR-SƏNAYE KOMPLEKSİ (ASK)

kənd təssərüfatı istehsalı ilə sıx bağlı olan, kənd təssərüfatı məhsulunun emalı, saxlanılması, daşınması, onun istehlakçıya çatdırılması, habelə kənd təssərüfatını texnika və gübrələrlə təchiz edən və müvafiq xidmətlər göstərən kənd təssərüfatı və sənaye sahələrini birləşdirən sahələr birliyi.