gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AQLOMERASİYA EFFEKTİ (İQTİSADİYYATI)

(ingiliscə - agglomeration economies - aqlomerasiya iqtisadiyyatı) şəhərlərdə və aqlomerasiya zonasında istehsalçı və istehlakçıların, həmçinin və digər iqtisadi obyektlərin təmərküzləşməsi. Bu zaman hər məhsul vahidinin buraxılışına çəkilən istehsal xərclərinin azalması və nəqliyyat xərclərinin ixtisarı nəticəsində əlavə gəlir mənbəyi yaranır.