gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AKSEPT-RAMBURS KREDİTİ

ixracatçıların nağd ödənişli maraqlarını təmin edən aksept kreditinin növü. Faktiki olaraq trattanın köməyi ilə ticarət əməliyyatlarında qısamüddətli bank krediti kimi çıxış edir. Belə kreditləşmə, şərti olaraq, banklararası ilkin razışmanın gedişində təyun olunur.