gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AKKREDİTİV

(latıca accredo - etibar edirəm) 1) pul bank sənədidir: hər hansı şəxsin adına yazılır və həmin şəxsin sənəddə göstərilən məbləği kredit müəssisəsindən, bankdan almaq hüququnu təsdiq edir. Akkreditiv müəyyən müddət üçün bankda açılır və adətən, müəssisə və təşkilatlar arasında nağdsız hesablaşmalarda və kommersiya əməliyyataları üzrə beynəlxalq hesablaşmalarda istifadə edilir.