gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AKKORD ÖDƏNİŞ
  1. (italyanca - accordo - sazis, müqavilə) işin tamamlanmasından sonra birdəfəlik ödənilən işəmuzd əməkhaqqı forması. Akkord sistemli əməkhaqqı ödənişləri, bir qayda olaraq, işləri təcili yerinə yetirmək lazım gəldiyi və bu zaman sifarişçinin yüksək tariflərlərlə ödəmə imkanı nümayiş etdirdiyi hallarda tətbiq edilir.