gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AJİO

(latınca - aggio - artıqlama) 1) fərq, pul nişanlarının, səhmlərin, veksel və istiqrazların birjada nominal dəyərindən artıq qiymətə satılması; 2) səhmlərin kursunun milli birjalara nisbətdə «üçüncü ölkələr»in birjalarında artımı; 3) qızıl sikkələrlə əməliyyatlar: sikkənin birja qiyməti ilə metalın qiyməti arasındakı fərq; 4) birja əməliyyatları ilə təyin edilən mövcud əmtəənin müsbət qiyməti ilə onun razılaşdırılmış gələcək satış qiyməti arasında fərq. Ajio - “laj” anlayışı ilə uyğгnluq təşkil edir. Əks anlayış - “disajio”.