gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AFFİLƏ OLUNAN ŞƏXS

(ingiliscə - affiliated person - birləşmiş şəxs) kompaniyanın affilə olunan şəxslərinə aiddir: baş idarəedən və digər rəhbərlər, təsisçilər və həmçinin kompaniyanın investorları olacaq səhmdarlar. Adətən, affilə olunan şəxslər kompaniyanın 10%-dən çox kapitalına sahib olurlar.