gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AZƏRİ LAYT NEFT MARKASI
“AZƏRİ LAYT” NEFT MARKASI - (ingiliscə - Azeri Light - Azəri yüngül nefti) - Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri” və “Çıraq” yataqlarından hasil edilən neftin ticarət markası. 1997-ci ildə sertifikatlaşdırıllmışdır və ilk dəfə 1999-cu ildən Bakı-Supsa kəmərinin işə düşməsi ilə əlaqədar dünya bazarına çıxarılmışdır. “Azəri layt” yüksək keyfiyyətli xam neft hesab edilir, 35°-5,5° qatılığa malikdir, tərkibində kükürd 0,14%-dir ki, bu da onun yüngül, qatışıqsız neft olmasını təmin edir. “Azəri layt” əsasən dünya bazarlarında “brent” keyfiyyət dərəcəsi ilə satılır.