gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AZAD İQTİSADİ ZONALAR, AİZ

(ingiliscə - Free Economic Zones, FEZs - Azad İqtisadi Zonalar, AİZ) - yerli və xarici sahibkarlar üçün müəyyən iqtisadi güzəştlər sisteminin tətbiq edildiyi, məxsusi hüquqi stutusu olan əlahiddə ərazi. Güzəştlər sistemi gömrük, icarə, valyuta, vizit, əmək rejimi, vergi, normativ-hüquqi aktlar və s. kimi elementlər əhatə edir. AİZ-lər ümumi sosial-iqtisadi, elmi-texniki və texnoloji problemlərin həlli, industrial inkişafın investisiyalaşması, iqtisadi inteqrasiyanın, xarici ticarətin genişləndirilməsi, beynəlxaq əmtəə dövriyyəsinin aktivləşməsi və digər bu kimi əhəmiyyət daşıyan məqsədlər üçün təşkil olunuraq, dünya təsərrüfatında iqtisadi artımın sürətlənməsini və beynəlxalq əmtəə dövriyyəsinin aktivləşməsini səmərəliliklə təmin edirlər.