gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AYILAR

“AYILAR”-əmtəələrin, valyutaların, qiymətli kağızların qiymətlərinin aşağı salınması taktikasını quran birja oyunçusu. Onlar nəğd olmayan birja əmtəələrini sövdələşmə günündəki təsbit olunmuş qiymətlər və valyuta kursları ilə müəyyən edilmiş müddətə sataraq, onları bu müddətin tamamında daha ücuz qiymətlərlə almaqla qiymət və kurs fərqindən mənfəət əıldə edirlər. «Ayılar» sözü qiymətləri sıxışdırmaqla onların aşağı salınması faktını ifadə edir.