gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVUARLAR

1) bankların təqdimatı əsasında maliyyə əməliyyatları keçirilməsi üçün onun xarici müxbir banklarda xarici valyutadakı pul hesabları. Ölkənin, dövlətin xaricdəki vəsaitləri də avuarlar adlanır. Avuarların hesabına xaricdə ödənişlər həyata keçirmək və öhdəliklər üzrə ödəmələr aparmaq mümkündür; 2) ödənişlər aparmaq və pul öhdəlikləri üzrə ödəmələr həyata keçirmək imkanı verən istənilən pul, pul vəsaiti və qiymətli kağız forması (nağd və naqdsız pullar, çek, veksel, akkreditiv).