gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVTOMOBİL NƏQLİYYATI
  1. (ingiliscə - automobile transport - avtomobil nəqliyyatı) - hərəkət mənbəyi daxiliyanma mühərriki olan, hərəkətin isə təkərlərin köməyi ilə sərt örtüklü konstruksiyada - yollarda (həmçinin yolsuz ərazidə) həyata keçirildiyi nəqliyyat növü. Daşınan yüklərin növləri və miqdari üzrə minik, yük, özüboşaldan, furqon avtomobilləri və s. seçilir. Avtomobil nəqliyyatı sərnişin (dünya sərnişin dövriyyəsinin 80%-ni təmin edir), həmçinin yüklərin qısa və orta məsafələrə daşınmalarında qabaqcıl rol oynayır. XX əsrin əvvəllərindən inkişaf edən avtomobil nəqliyyatı sahəsində yük dövriyyəsi hər 15 ildən bir iki dəfə artır.