gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ, AİS

hesablamalar, informasiyaların emalı, məntiqi əməliyyatlar, hesablama texnikası, informasiya şəbəkələri və müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə insanların əqli fəaliyyətlərinin birləşdiyi və uzlaşdığı kompyuterləşdirilmiş sistemlər. İstehsalın idarəedilməsi, nəqliyyat, tikinti və digər iqtisadi obyekt və proseslərdə tətbiq olunur. İnformasiya proseslərinin imkanlarının genişləndirilməsi və səmərəliliyinin artırılması təyinatlıdır.