gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVTOMATLAŞDIRMA

insan əməyinin yüngülləşdirilməsi, əməyin əl formasının sıxışdırılması və məhsuldarlığın artırılması məqsədiilə maşın, texnika və texnologiyaların tətbiqi. İstehsalın avtomatlaşdırılması ağır, monoton fiziki əməyin aradan qaldırılmasına yönəlmişdir. İdarəetmənin avtomatlaşdırılması istehsalın və təsərrüfat proseslərinin idarə edilməsində kompyuterlərdən,  informasiyaların emalı və ötürülməsinin digər vasitələrindən istifadə edilməsinə əsaslanır.