gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVROVALYUTA

-(ingiliscə - eurocurrency - avrovalyuta) - 1) bankların başqa ölkələrdə, əsasən də, Avropa ölkələrində yerləşdirilmiş və həmin ölkənin valyutası ilə ifadə edilən pul vəsaitləri. Məsələn, Yaponiya bankının Avropa bankına yapon iyeni ilə qoyduğu əmanət həmin banka avroiyenlə kredit vermək imkanı yaradır; 2) bəzi ölkələrin emitet-ölkənin hüdudlarından kənarda dövr edən və əsasən, əməliyyatları xarici banklar tərəfindən həyata keçirilən milli valyutası.