gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVROPADA TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI, AT

(ingiliscə - Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE - Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT) - Finlandiyanın paytaxtı Helsinkidə xarici işlər nazirlərinin 3-7 iyul 1973-cü ildə keçirilmiş müşavirəsi ilə başlanmış prosesin davamı olaraq yaranmış regional təşkilat. 30 iyul - 1 avqust 1975-ci ildə yenidən Helsinkidə keçirilmiş müşavirədə Avropanın 33 dövlətinin, ABŞKanadanın dövlət və hökumət rəhbərləri Helsinki müqaviləsi adlanan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin Yekun aktını imzalamışlar. Bu müqavilə dövlətlər arasında qarşılıqlı münasibətlərdə suverenlik, zor işlətməmək, sərhədlərin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü, mübahisəli məsələlərin dinc yolla nizama salınması, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, insan hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət, bərabərlik və xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququ, beynəlxalq müqavilə öhdəliklərinin vicdanla yerinə yetirilməsi kimi prinsipləri rəhbər tutur. ATƏT 1995-ci il yanvarın 1-dək Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi, ATƏM (ingiliscə - Conference for Security and Cooperation in Europe - CSCE - Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi, ATƏM) adlanmışdır. Hazırda 56 üzv və 11 tərəfdaş dövlətlə dünyanın ən böyük regional təşkilatıdır.