gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVROPADA MİQRASİYA ÜZRƏ HÖKUMƏTLƏRARASI KOMİTƏ. AM

(ingiliscə - Intergovernmental Committee for European Migration, ICEM - Avropa Miqrasiya üzrə Hökumətlərarası Komitə, AMHK) - Qərbi Avropada miqrant hüquqlarının təminatı və müdafiəsi ilə əlaqədar fəaliyyət göstərən hökumətlərarası təşkilat. AMHK 1951-ci ildə ildə təsis edilmişdir. İlk adı “Miqrantların Avropadan hərəkəti üzrə müvəqqəti hökumətlərarası komitə” olmuşdur. Təşkilatın öncəki məqsədi II Dünya müharibəsi gedişində ilkin yaşayış yerindən məcburən köçmüş şəxslərə kömək etmək olmuşdur. Sonralar təşkilatın proqramları bütün dünya üzrə miqrantların problemlərini əhatə etməyə başlamış və 1989-cu ildə o, miqrasiya üzrə beynəlxalq təşkilata çevrilmişdir.