gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVROPA-YAXIN ŞƏRQ İNFORMASİYA MAGİSTRALI, EPEG

(ingiliscə - Europe Persia Express Gateway, EPEG - Avropa-Yaxın Şərq informasiya magistralı) - Almaniyanın Frankfurt şəhərini Şərqi Avropadan keçməklə, Rusiya, Azərbaycan, İran və Fars körfəzi - Oman sultanlığının paytaxtı Maskat şəhərini bir­ləşdirən böyük tutumlu rabitə kanalı konsorsiumu. 10 mim km məsafəni əhatə edir. Xəttin laihə üzrə buraxılış qabiliyyəti 3,2 Tbit/saniyəyə qədər nəzərdə tutulur.