gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVROPA VALYUTA FONDU

(ingiliscə - European Monetary Fund, EMF - Avropa Valyuta Fondu) - Avropa ölkələrinin beynəlxalq valyuta-maliyyə təşkilatının yaradılması layihəsi 1981-ci ildə işlənib hazırlanmışdır. Perspektivdə AVF Avropa Valyuta Sistemi mərkəzi banklarının borclarının tənzimlənməsi üçün hesablama mərkəzi funksiyasını yerinə yetirəcək.