gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVROPA ŞURASI

(ingiliscə - European Council- Avropa şurası) Avropanın bütün ölkələrinin (hazırda 47 ölkə) təmsil olunduğu yeganə panavropa təşkilatı. Avropa Şurasının məqsədləri insan hüquqları, vətəndaşlıq, beynəlxalq mülki hüquq, ətraf mühitin və mədəni irsin qorunması, milli azlıqların hüquqlarının müdafiəsi və s. kimi sferalarda Avropa ölkələrinin qanunvericilik bazaları arasında ziddiyyətlərin arada qaldırılmasıdır.