gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVROPA SOSİAL FONDU

(ingiliscə - European Social Fund, ESF - Avropa Sosial Fondu) - 1959-cü ildə təsis olunmuş, 1971 -ci ilin islahatı nəticəsində fəaliyyəti daha dəqiq prioritetlərlə müəyyənləşdirilmiş, məşğulluq problemlərinin həllində iştirak edən Avropa İttifaqı fondu. Avropa Sosial Fondu peşə təhsilinin inkişafı, məşğulluq proqramlarının maliyyələşdirilməsi, geri qalan sahələrin inkişafı, immiqrantların və qadınların işə düzəldilməsinə kömək etmək üçün subsidiyalar verir. Yaşı 25-ə qədər olan gənclərin işə düzəldilməsi üzrə proqramların maliyyələşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirir.