gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVROPA İTTİFAQI

(ingiliscə - European Union, EU - Avropa İttifaqı, Aİ) - Avropanın 28 dövlətinin siyasi və iqtisadi birliyi. Həm beynəlxalq təşkilatlara, həm də federativ dövlətə xas əlamətləri birləşdirir. Müxtəlif sahələrdə üzv ölkələrin siyasətlərinin koordinasiyası uçün tədbirlər həyata keçirir. İqtisadi təşkilatdan tədricən fövqəlmilli təşkilata çevrilməkdədir. Bəzi məsələlər birliyin ümumi institutları, bəziləri isə üzv dövlətlərin nümayəndələrinin razılaşması ilə qəbul edilir. Aİ-də vahid bazar fəaliyyət göstətir və bu bazara daxildir: gömrük ittifaqı, valyuta ittifaqı (vahid Avropa valyutası - avro, 28 ölkədən 17-də tətbiq olunur), kənd təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində vahid siyasət. İndiki zamanda Aİ-də ÜDM dünyada ən böyüyüdür və 16 trilyon ABŞ dollarına bərabərdir. Avropa cərçivəsində, həmçinin Avrozona, Şengen zonası, Gömrük İttifaqı, Avropa İqtisadi Zonası, Avropa Azad Ticarət Assosiyası kimi birliklər mövcuddur.