gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVROPA İQTİSADİ BİRLİYİ, AİB
  1. (ingiliscə - European Economic Community, EEC - Avropa Iqtisadi Birliyi) - 1957-1993-cü illərdə mövcud olmuş 12 Qərbi Avropa ölkəsi - Almaniya, İtaliya, Böyük Britaniya, Yunanıstan, Danimarka, İrlandiya, İspaniya, Portuqaliya, Niderland, Belçika, Lüksemburq və Fransanın iqtisadiyyatlarını inteqrasıya edən və iqtisadi ittifaqda birləşən ümumi bazar. AİB-nin məqsədini əvvəlcə Gömrük İttifaqı və müştərək bazara, daha sonra da bir çox milli siyasətin koordinasiyası və müştərək siyasətlər ilə iqtisadi birliyə nail olmaq təşkil etmişdir. 1993- ildə Maastrixt sazişi qüvvəyə mindikdən sonra AİB Avropa İttifaqı adlandırılmışdır.