gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVROPA ENERGETİKA XARTİYASI

(ingiliscə - European Energy Charter - Avropa Energetika Xartiyası) - əsasən, istehsalçılarla ikinci eşolonda olan istehlakçılar arasında müqavilə olaraq enerjidaşıyıçılarının satışı sahəsində niyyət bəyənnaməsidir. 1991-ci ilin dekabr ayında Niderlandın paytaxtı Haaqa şəhərində 54 ölkənin işrirakı ilə qəbul olunmuş və siyasi bəyat olaraq 1998-ci ildə qüvvəyə minmişdir. Burada OPEK ölkələri iştirak etmirlər. Müqaviləyə görə, istehsalçı ölkələr istehlakçı ölkələrdə baş verəcək enerji böharında çatışmayan hissənin konpensasiyasını həyata keçirməlidirlər. Avropa Energetika Xartiyası enerji sektorunda hökumətlərarası əməkdaşlığın yeganə sazişi kimi çıxış edir. O, axtarış-kəşfiyyat işlərindən son istehlaka qədər bütün enerji istehsal-satış həlqəsini, energetika məhsullarını və onunla bağlı energetika avadanlıqlarını əhatə edir. Onun əsas məqsədi üzv hökumətlərin energetika sahəsində investisiya və ticarət risklərini miniuma endirmək üçün vahid qaydalar məkanı yaratmaqla energetika məsələləri ilə bağlı bütün hüquqi normaları möhkəmləndirməkdən ibarətidir.