gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ABANDON

(fransızca - abandon, ingiliscə - abandonment - imtina) 1) borc tələbindən imtina, birtərəfli akt - hansı ki, bir tərəf özünün maliyyə qoyuluşunu işdən çıxarmamaqla hüquqlarından imtina edir; 2) hüquq və mülkiyyətindən könüllü imtina; 3) cərimə verməklə sövdələşmədən çıxmaq; 4) istifadə edilməsindən asılı olmayaraq opision müddətinin bitməsi; 5) əməkdaşın icasəsiz və üzürsüz səbəb olmadan işdən getməyi ilə, onun işdən azad olunmasına səbəbin yaranması; 6) sığortada: sığorta edilən əmlakdan mülkiyyətçinin imtina hüququ və bunula da sığorta edəndən həmin əmlakın tam sığorta haqqının alınması.