gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVRASİYA İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI, AİƏT

(ingiliscə - Eurasian Economic Cooperation Organization, EECO - Avrasiya İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, AİƏT) - Avrasiya qitəsində iqtisadi sahədə müxtəlif maraqlı tərəflərin qarşılıqlı münasibətləri və əməkdaşlığı məsələləri ilə məşğul olan beynəlxalq iqtisadi qeyri-hökumət təşkilatı. 2012-ci il noyabrın 9-da Sürix şəhərində (Sürix Konfederasiyası) Avrasiya İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının təsis edilməsi haqqında Konvensiya (Sürix Konvensiyası) imzalanmışdır. Konvensiyanın ideologiyasına AİƏT-ə Əməyin Beynəlxalq Təşkili prinsipi və normalarına əsaslanan, AİƏT-in sosial tərəfdaşlıq orqanlarında iştirakını, işəgötürənlər, işçilərin nümayəndələri və dövlət hakimiyyəti orqanları arasında qarşılıqlı münasibətlərin inkişafını tənzimləyən, sosial-əmək müqavilələrinin və bilavasitə bununla bağlı iqtisadi münasibətləri hazırlanmasında iştirakı nəzərdə tutan Avrasiya İşəgötürənlər Birliyinin statusunu verən prinsiplər daxildir. Təşkilatın mənzil-qərargahı İsveçrə Konfederasiyasının Sürix şəhərində yerləşir.