gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AVANS
  1. (fransızca - avance - çıxıntı, irəliləmə, qabaqlama) - sifarişçi tərəfindən tədarük olunan əmtəənin, təqdim edilən iş və xidmətlərin haqqının əvvəlcədən təyin olunmuş məbləğdə ödənişi. Bir qayda olaraq, gələcək ödəniş məbləği kimi, avans ümümi həcmin 50%-dən çox olmamaqla ödənilir. Avans icraçının maraqlarını artıran, onun ilkin mərhələdəki xərclərini əvəzləyən və sonrakı məbləğin sifarişçidən alınmasını daha təminatlı edən əvvəlcədən ödəniş forması kimi çıxış edir. Müqavilənin ləğvi ilə avans tam və ya qismən qaytarılır. Avansın pul formasında işçiyə əməkhaqqının və ezmiyyə məbləğinin bir hissəsi olaraq əvvəlcədən verilməsi formaları geniş yayılmışdır. Avans sifarişçi tərəfindən icraçılara ödəniləcək məbləğin bir hissəsi kimi hesaba alınır.