gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ADA RESURS İQTİSADİ SİSTEMİ

başlıca və haradasa yeganə sərvəti ilin hər vaxtı istirahət üçün imkanları təmin edən əlverişli iqlim şəraitinə malik, əsasən, tropik zonanın ada dövlətləri (5 Karib hövzəsi dövləti - Antiqua və Barbuda, Baham Adaları, Barbados, Sent-Kits və Nevis, Qrenada, həmçinin Hind okeanında Seyşel adaları, Azor adaları (Portuqaliya), Havay adaları (ABŞ) və Kanar adaları (İspaniya)). Bunların üzərinə yerli ekzotika və tez-tez “vergi cənnəti” statusu da əlavə olunur, yəni bu ərazilərdə qeydiyyatdan keçən firmalarda vergitutma minimal olur. Bu ərazinin rifahı burada fəaliyyət göstərən və qeydiyyatdan keçmiş xarici şirkətlərin, həmçinin istirahət zamanı turistlərə xidmət və turistlərin çəkdiyi xərclər hesabına təmin edilir. Turizm biznesinin özü, əsasən, xarici şirkətlərlə inkişaf etdirilir. Yerli kadrlar isə daha çox muzdlu personal və şoularda artistlər kimi fəaliyyətlərə cəlb olunurlar.