gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AUDİT

(latınca - auditus - qulaq asmaq) - maliyyə təhlilinin, mühasibat nəzarətinin və təşkilatın maliyyə-təssərüfat fəaliyyətinin təftişinin müstəqil audit xidmətinə məxsus mütəxəssislər tərəfindən aparılması.  Audit ümumi təyinatda xarici, daxili, dövlət və digər formalarda olur. Xarici audit müqavilə və könüllülük prinsipi ilə aparılan, daxili audit mərkəzi orqanın təftişi, dövlət auditi isə müvafiq dövlət orqanlarının keçirdikləri auditdir. Parlament yanında fəaliyyət göstərən Hesblama Palatası ən ali audit funksiyalarına malikdir.