gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ATOM ENERJİSİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ AGENTLİK, AEBA
  1. (ingilscə - International Atomic Energy Agency, IAEA - Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə, AEBA) - atom enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə edilməsi sahəsində əməkdaşlığın inkişafı üzrə beynəlxalq təsisat. 1957-ci ildə yaradılmışdır. Əsas vəzifəsi ayrı-ayrı ölkələrdə nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadənin hərbi məqsədlərə yönəlmədiyini təsdiqləməkdir. Dövlət belə bir sazişi imzalamaqla müvafiq tədqiqatların hərbi istiqamət almamasına təminat verir. Bununla belə, AEBA sırf texniki orqandır. O bu və ya digər ölkənin müvafiq sahədəki fəaliyyətinə siyasi qiymət verə bilməz. Mənzil-qərargahı Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərindədir.