gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AÇIQ İQTİSADİYYAT

(ingiliscə - open economy - açıq iqtisadiyyat) digər ölkələrlə sərbəst qarşılıqlı əlaqədə olan  iqtisadiyyat. Dünya ölkələrinin demək olar ki, hamısı açıq iqtisadiyyata malikdir və onun inkişafı qloballaşma prosesi ilə daha da güclənmişdir. Lakin açıq iqtisadiyyat intəhasız deyildir. Ona görə də anlayışa mahiyyətcə yaxın olan müxtəlif yanaşmalar vardır.