gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ASİYA-SAKİT OKEAN İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIĞI - APEC

(ingiliscə - Asian-Pacific Economic Cooperation, APEC - Asiya-Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlığı, ASİƏ) - regional ticarət, investisiya axınlarının asanlaşdırılması və liberallaşdırılması sahəsində Asiya-Sakit okean regionun 21 dövlətinin - Avstraliya, Buruney, Kanada, İndoneziya, Yaponiya, Şimali Koreya, Malayziya, Yeni Zelandiya, Filippin, Sinqapur, Tailand, ABŞ, Çin, Honkonq, Tayvan, Meksika, Papua - Yeni Qvineya, Çili, Peru, Rusiya və Vyetnamın təmsil olunduğu hökumətlərarası forumudur. ASİƏ-nin məqsədi Asiya-Sakit okean regionunda dirçəlişin, iqtisadi artımın və regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsidir. 1989-cu ildə Avstraliyanın təşəbbüsü ilə 12 dövlət tərəfindən təsis edilmişdir. Daimi mənzil-qərgahı yoxdur.