gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ASİYA İSTEHSAL ÜSULÜ
  1. (almanca - Asiatische Produktionsweise - Asiya istehsal üsulu) - Qədim Şərqdə dövlətin təsərrüfat həyatında, xüsusən də əkinçilikdə irriqasiyanın tənzimlənməsində iştirakı formasında yaranan istehsal ukladı. Əsas əlamətlərini təsərrüfat həyatının nizamlanmasında dövlətin aparıcı rolu, səxsi əmlak toxunulmamazdığı, ticarət məhdudluğu kimi xüsusi istismar üsullu komponentlər təşkil edir. Bununla belə, Asiya istehsal üsulunun mahiyyəti fundomental konteksttdə tam açılmamış qalmaqdadır.