gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ARTEL
  1. kollektivçilik əsasında birgə əmək fəaliyyətini həyata keçirilməsi üçün fiziki şəxslərin (vətəndaşların) bir qayda olaraq müvəqqəti könüllü birləşməsi. Artel məzmununa görə istehsal kooperativi anlayışına uyğundur. Onun əmlakı ilkin pay qoyuluşlarından başqa kollektiv mülkiyyətin bölünməz hissəsini təşkil edir.