gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ARQUMENTLƏŞDİRMƏ

əmtəə və xidmətlərin alınmasına mane olacaq səbəb və vəziyyətləri, həmçinin potensial alıcıdan gözlənilə bilən etirazları əks etdirən həmin əmtəə və xidmət satıcısının sərəncamına verilən sənədlər. Arqumentləşdirmə bazar uqrunda mübarizə metodu kimi istifadə olunur.